POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU „LILULAY”


I. Przetwarzanie danych osobowych

Sklep „Lilulay” przetwarza dane osobowe klientów. Dane osobowe klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu www.lilulay.com są przetwarzane przez F.H.U.P. Bonar Marcin  z siedzibą w Krakowie, adres: os. II Pułku Lotniczego 3/148, 31-867 Kraków, NIP: 675-135-96-09; REGON: 121401449 która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).


II. Przekazywane dane osobowe

Sklep „Lilulay” zbiera następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
 2. Adres dostawy – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 3. Numer telefonu – jest potrzebny do kontaktu z Klientem w razie nieoczekiwanych zdarzeń związanych z zamówieniem, a także do wysyłki zamówionego towaru.
 4. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Klientem oraz wysyłamy do Klienta potwierdzenie zamówienia.
 5. Adres – informacje wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówienia
 6. Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


III. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przekazywane przez Klienta dane osobowe, przetwarzane są w różnych celach:
 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 • realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
 • rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku zwrotu towaru
 • (po akceptacji przez Klienta) otrzymywania informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących.

Korzystanie z danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji świadczonych przez Sklep usług. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w formularzu zamówienia. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w każdym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Sklep dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, a także by były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Sklep jako administrator danych osobowych (ABI), działa zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Sklep gromadzi i przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość funkcjonujących serwisów www. Dane osobowe Klienta, opisywane przez Regulamin, są niezbędne do świadczenia przez Sklep usług, są przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia Sklepu i są przetwarzane w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym. Do przetwarzania danych osobowych w imieniu Sklepu zostały upoważnione wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie Sklepu. Sklep prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszej „polityce prywatności” mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Sklep poinformuje poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszej „polityki prywatności” na stronie Sklepu.


Product successfully added to the product comparison!